Politika korišćenja i opšte odredbe

Osnivač InPoise mreže Maja Vuković

Kontakt: inpoise@majawu.eu

Telefon: ‪+381 67 7124608‬

Zaštita podataka i politika privatnosti

Ako ste nam pružili lične podatke, koristićemo ih samo za odgovor na vaš zahtev, za obradu ugovora sklopljenih sa nama i za tehničku administraciju. Vaši lični podaci će se proslediti trećim licima ili preneti na bilo koji drugi način ako je to neophodno u svrhu obrade ugovora, ako je to potrebno za potrebe obračuna ili ako ste prethodno dali saglasnost. Imate pravo da opozovete svoju saglasnost sa budućim učinkom. Sačuvani lični podaci će se izbrisati ako opozovete saglasnost za čuvanje, ako za njihovo čuvanje više ne postoje uslovi (posle određenog vremena zastarevaju) ili ako njihovo skladištenje nije dozvoljeno iz drugih pravnih razloga.

Ova veb lokacija koristi Google Analitics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Ako se na ovoj veb lokaciji aktivira anonimizacija IP-a, Google će prethodno smanjiti pregled vaše IP adrese u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Puna IP adresa biće poslata samo Google serveru u SAD i tamo skraćena u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti informacije za procenu vaše upotrebe veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga u vezi sa aktivnošću na veb lokaciji i upotrebom Interneta. IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima. Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete podesiti softver pregledača; međutim, želeli bismo da istaknemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije veb stranice. Takođe možete da sprečite Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu veb stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke klikom na sledeću vezu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) preuzmite i instalirajte dostupni dodatak za pregledač.

Evropska platforma za rešavanje sporova na mreži
Informacije o rešavanju sporova na mreži: Evropska komisija obezbeđuje platformu za rešavanje sporova na mreži (OS). Ova platforma je namenjena da služi kao kontakt tačka za vansudsko rešavanje sporova u vezi sa ugovornim obavezama onlajn prodajnih ugovora i ugovora o onlajn uslugama.
Platformi se može pristupiti na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ne učestvujemo u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Odgovornost za sadržaj
Sadržaji naših stranica kreirani su sa najvećom pažnjom i po našoj savesti. Međutim, ne možemo garantovati da su stranice i sadržaj ispravni, potpuni i ažurni. Kao provajder usluga, odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama. Međutim, mi kao dobavljač usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili uskladištene informacije treće strane ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze uklanjanja ili blokiranje korišćenja informacija u skladu sa opštim zakonima ostaje nepromenjeno. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada je poznato saznanje o konkretnoj povredi zakona. Čim saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti relevantni sadržaj i linkove.

Nudimo vam i digitalne proizvode kao što su webinari, onlajn kursevi, digitalni proizvodi i proizvodi za preuzimanje na našoj veb stranici. Čim kliknete na jedan od naših linkova za proizvode, napuštate našu veb stranicu i bićete preusmereni na plaćanje. Plaćanje se ne vrši direktno na stranici već na platformama za kupovinu i prodaju.

Odgovornost za veze
Naša ponuda sadrži veze ka spoljnim veb lokacijama trećih strana, na čiji sadržaj nemamo uticaj. Iz tog razloga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj sadržaj. Odgovarajući provajder ili operater stranica je uvek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice su proverene na moguće kršenje zakona u vreme povezivanja. Ilegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja. Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takve veze.

Sigurnost sistema i informacija
Mi obezbeđujemo našu veb stranicu i naše druge sisteme tehničkim i organizacionim merama od gubitka, uništenja, pristupa, izmene ili distribucije sačuvanih podataka od strane neovlašćenih lica. Međutim, uprkos kontrolama, potpuna zaštita od svih opasnosti nije moguća. Jednostavno zbog veze sa Internetom i proizašlih tehničkih mogućnosti, ne može se dati garancija da sadržaj i tok informacija neće biti pregledani i snimljeni od strane trećih lica.

Prigovor na neovlašćeno oglašavanje putem e-pošte
Kao deo obaveze štampanja prema § 5 TMG-a, objavili smo opšte podatke za kontakt i adresu e-pošte na našoj veb stranici. Ovim se protivimo korišćenju ovih podataka za kontakt za neželjeno slanje informativnog materijala, reklamnih ili neželjenih poruka koje nismo izričito zahtevali.

Autorsko pravo
Sadržaj, radovi i informacije koje se nalaze na veb stranici podležu nemačkom zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, uređivanje, distribucija i bilo koja vrsta eksploatacije van granica autorskih prava zahteva pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili stvaraoca. Preuzimanja i kopije ovog sajta su dozvoljeni samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Ukoliko sadržaj na ovom sajtu nije kreirao operater, poštuju se autorska prava trećih lica. Konkretno, sadržaji trećih lica su označeni kao takvi. Ukoliko ipak saznate za povredu autorskih prava, molimo vas da nas o tome obavestite. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.

Saradnici

Saradnici InPoise zajednice su samostalna preduzetna lica koja honorarno pružaju usluge u skladu sa pravilima i opštim odredbama naše zajednice. Usluge koje saradnici pružaju mogu biti koučing, psihološko savetovanje, edukacije, webinari, radionice, emisije, seminari za koje imaju pravo na naknadu.

Saradnici poverljivo tretiraju podatke klijenata i pružaju informacije samo u vezi sa sadržajem diskusija. kao i pratećim okolnostima i ličnim okolnostima klijenta uz izričitu saglasnost klijenta. Pisani obrazac se može poništiti ako su informacije date u interesu klijenta i može se pretpostaviti da će se klijent složiti.

Stav 1. se ne primenjuje ako je saradnik obavezan da prosledi podatke zbog zakonskih propisa – na primer, obaveza izveštavanja službenog ili sudskog naloga dužna je da pruži informacije. Saradnici ne sarađuju sa maloletnim licima. Stav 1. se takođe ne odnosi na lične napade na saradnika ili njegovu profesionalnu uslugu, a saradnik se možete osloboditi upotrebom relevantnih podataka ili činjenica.

Saradnik vodi evidenciju o svom učinku. Klijent ima pravo uvida u evidenciju. Ako klijent zatraži izveštaj o saradnji, saradnik će ga priložiti uz naknadu na osnovu stvarnog potrebnog vremena za pripremu istog.

Razlike u mišljenjima iz ugovora o konsultacijama i opštih uslova i pravila moraju se rešiti sporazumno. U tom cilju, preporučlljivo je da se kontra-ideje, različita mišljenja ili žalbe iznesu u pisanoj formi drugoj ugovornoj strani.

Ako pojedinačne odredbe ugovora o saradnji ili opštih uslova postanu nevaljane ili nevažeće, to ne utiče na delotvornost ugovora o saradnji u celini. Umesto toga, nevaljana ili nevažeća odredba treba se slobodno tumačiti i zameniti odredbom koja je najbliža svrsi ugovora ili volji klijenta.

Ažurirano, 16.02.2024.

(Visited 41 times, 1 visits today)