Obrazovanje

Oktobar 2006 – maj 2012

Fakultet političkih nauka u Beogradu – stečeno zvanje: diplomirani socijalni radnik

2018 – 2020

Visoka škola socijalnog rada u Beogradu  – stečeno zvanje: master socijalni radnik

Jun – jul 2020

Joga centar u Somboru – stečeno zvanje: 1. Trener joge i učitelj meditacije 2. Trener lebdeće joge

I ostali  mnogobrojni stručni kursevi, edukacije, konferencije i okrugli stolovi

Moj program ↓

Pozdrav
Ja sam Željka Radovanović.

O meni…

Licencirani socijalni radnik sa odbranjenim masterom na temu socijalno-emocionalnog učenja (SEU). Zaposlena u Centru za socijalni rad Sombor gde sam angažovana u timu za zaštitu dece i omladine. Zastupnik udruženja “Centar za svesnost” (CZS) koje se bavi zdravim razvojem i SEU. U okviru aktivnosti CSZ,  između ostalog, držim časove joge i lebdeće joge, kreiram programe pune svesnosti za odrasle, radionice SEU za mlade. Lično svoju misiju vidim u korišćenju obrazovanja koje sam stekla u oblasti društvenih nauka  za prilagođavanje kontemplativne prakse svakoj osobi, ne potencirajući duhovni put i duhovni razvoj kao cilj, već kao primenu alata za  SEU kako bi baš svako video svoj interes da nauči kako da koristi pokret i dah u jačanju tela i uma, za  svoj lični  razvoj, odnosno da se osnaži da efikasno upravlja  telom, mislima i emocijama. U radu koristim po potrebi i metode art terapije, gde na terapeutski tretman pokreta se dodaje i tretman bojama i oblicima. U radu me inspirišu programi osmišljeni i testirani od strane naučnika najvišeg ranga iz oblasti kontemplativne neuronauke.

Radno iskustvo

Oktobar 2023 – sada

Centar za socijalni rad – Voditelj slučaja

Ova pozicija znači da sam uključena u stručne postupke u cilju pružanje podrške deci i mladima, kao što su procene zrelosti ličnosti, procene porodičnih i sredinskih uticaja, procenu roditeljskih kapaciteta, zastupam interese dece i mladih u sudskim sporovima, kreiram planove podrške, planove razvoja  kapaciteta socijalno-emocionalnih veština i drugo. Profilisala sam se kao stručno lice sa naročitim senzibilitetom u radu sa maloletnicima.

Avgust  2021 –  sada

Centar za svesnost – Zastupnik udruženja, predsednik upravnog odbora

Kao zastupnik i predsednik UO radim i administrativne poslove oko obezbeđivanja birokratske infrastrukture udruženja da bi se dalje mogli nesmetano posvetiti delatnostima,  a što su zdrav razvoj i socijalno-emocionalno učenje.

Novembar 2020 – jul 2021

Dom za stare i penzionere – Socijalni radnik

Poslovi u kojima sam najviše bila uključena su: procene da li kapaciteti ustanove odgovaraju na psihofizičke potrebe korisnika, planovi podrške za korisnike,  kontakti sa srodnicima korisnika, kao i

sa fizičkim i pravnim licima i institucijama od važnosti za korisnika – policija, sud, pio fond, banka, uputni organi (centri za socijalni rad) i drugo.

Septembar 2012 – novembar 2020

Dom za decu i omladinu – Socijalni radnik

Rad sa decom i mladima bez roditeljskog staranja, sa teškoćama u razvoju i  sa problemima u ponašanju gde problemi najčešće potiču od različitih deprivacija – socijalnih, emotivnih, vaspitnih, edukativnih.

Najviše sam učestvovala u stručnim poslovima prijema novih korisnika, pravljenja planova podrške, uključivanje u obrazovni proces,  otpust, priprema za samostalan život, stručno delovanje i  saradnja sa svim licima i institucijama od značaja – srodnici, uputni organi, SUP, MUP, zdravstvene ustanove, škole i druga briga o  interesima dece i mladih. Posvećivala sam se praćenju da li su sva prava i interesi dece i mladih uvažena i poštovana u ustanovi i van nje.

DO VAŠEG TERMINA


♡ Direktno zakazivanje omogućava vam da odmah rezervišete svoj termin individualno ili da odaberete grupni rad. 

  • putem kontakt forme

♡ Popunite formular i Željka će Vam više objasniti o načinu rada sa njom.


ZAKAZIVANJE TERMINA

(Visited 106 times, 1 visits today)